Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Διορισμοί συμβολαιογράφων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές της 17.6.2012

0

Παρακαλείσθε όπως το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 αποστείλετε στη γραμματεία του Συλλόγου (υπόψη κας Κοντοπούλου, fax 210-3848335, 210-3307461 και 210-3307463) συμπληρωμένο, σύμφωνα με την επιλογή σας, το έντυπο αίτησης εξαιρέσεως ή διορισμού σας, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης  Ιουνίου 2012, υποδείγματα των οποίων συνημμένα  αποστέλλονται (βλ. και ιστοσελίδα Α.Π. www.areiospagos.gr,  εγκύκλιος Αρείου Πάγου-A1 Τμήμα-αρ.πρωτ.418/21.5.2012).

Σας επισημαίνουμε ότι η αρμόδια Γραμματεία του Αρείου Πάγου δεν θα παραλαμβάνει μεμονωμένες αιτήσεις (προτίμησης ή εξαίρεσης), ούτε αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα. Επίσης, δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις όσων έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωσταντίνος Βλαχάκης