Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Εγκύκλιος 1-2013 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.3842/2010

0

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1003/02-01-2013 με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58Α΄) ως προς τα φυσικά πρόσωπα».

Η κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν.3842/2010 και ειδικότερα της § 3 του άρθρου 48.

Επισημαίνεται ότι η επικύρωση του φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 θα γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εισοδήματος του μεταβιβάζοντος φυσικού προσώπου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

α/α
Ο Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

Σχόλια