Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Εγκύκλιος 21-2012 – Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών ακινήτων την 13.6.2012 και 20.6.2012

0

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 20/28.5.2012 εγκυκλίου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι, με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ.1 του Ν.3994/2011 τροποποιήθηκε η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 998 Κ.Πολ.Δικ. και ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο πλειστηριασμός ακινήτων δεν μπορεί να γίνει την προηγουμένη και επομένη Τετάρτη της ημερομηνίας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Συνεπώς, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 17.6.2012, συμφώνως προς την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 59 παρ.1 του Ν.3994/2011 σε συνδυασμό με το υπ’αριθμ. 43033/22.5.2012 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

α) την Τετάρτη 13.6.2012 και την Τετάρτη 20.6.2012 δεν μπορεί να γίνουν πλειστηριασμοί ακινήτων.
β) την Τετάρτη 13.6.2012 και την Τετάρτη 20.6.2012 μπορεί να γίνουν πλειστηριασμοί κινητών, πλην των διενεργουμένων στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν την Τετάρτη 20.6.2012.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης