Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Επίλυση Θεμάτων ΑΕ ΕΠΕ

0

Η εφαρμογή της διαδικασίας σύστασης εταιρειών, σύμφωνα με το Ν.3853/2010, όπως ισχύει από 4.4.12001, μετά την έκδοση της Κ1 802/Κ.Υ.Α. 23.3.2011-ΦΕΚ 470-τ.β’/24.3.2011, είναι φυσικό ότι γεννά στην πράξη καθημερινά σε καθέναν από εμάς απορίες και ερωτήματα.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου κάθε συνάδελφος να βοηθηθεί όσο γίνεται καλύτερα, σας γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, στον 4ο όροφο (γραμματεία νομικής υπηρεσίας) θα βρίσκεται τεχνικός, καθημερινά και από ώρα 14:00 έως 18:00, που έχει ειδικά εκπαιδευτεί στη χρήση του νέου συστήματος, ο οποίος θα μας συνδράμει στην επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού.

Το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, αφορά στις εταιρείες το καταστατικό των οποίων έχει ήδη υπογραφεί προ της 4.4.2011, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίευσης τους, απόδοσης Α.Φ.Μ. κ.λπ. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης-έναρξης λειτουργίας των εταιρειών αυτών πρέπει να γίνει σύμφωνα με το Ν.3853/2010. Ως εκ τούτου, θα δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα είτε έχουν λάβει κωδικό χρήστη, είτε όχι. Οι ως άνω συνάδελφοι πρέπει να αποστέλλουν στο Σύλλογο το σχετικό αίτημά τους ηλεκτρονικά, προκειμένου να προσδιοριστεί η ώρα συνάντησης με τον τεχνικό.

Όσοι συνάδελφοι έχουν ερωτήματα προς απάντηση, παρακαλούμε να τα διατυπώνουν εγγράφως και να τα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο Σύλλογο. Οι απαντήσεις θα δίνονται, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Γεώργιο Ρούσκα, Φωτεινή Τριγάζη, Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου, ένας εκ των οποίων θα παρίσταται κατά τη συνάντηση με τον τεχνικό.

Με αφορμή ερωτήματα πολλών συναδέλφων, σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η διαδικασία απόδοσης κωδικού χρήστη σε όλους τους συμβολαιογράφους εξελίσσεται ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Οι κωδικοί αριθμοί πιστοποιημένου χρήστη θα κοινοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου (όνομα αποστολέα Γ.Σουρμελής) σε καθέναν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει. 
 

Σχόλια