spot_img
ΑρχικήΔικαιοσύνηΣυμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Επιστολή Προέδρου - Ενέργειες - Ν.4014 2011

Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Επιστολή Προέδρου – Ενέργειες – Ν.4014 2011

Σχετικά με τον Ν.4014/2011 σας ενημερώνουμε ότι:
Πολύ πριν την ψήφιση του άνω νόμου ο Σύλλογός μας είχε ξεκινήσει κύκλο επαφών  με τον αρμόδιο Υπουργό ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Οικονομικών καθώς  και με τους εμπλεκόμενους φορείς,  Τ.Ε.Ε.,  Ένωση Κατασκευαστών και Ένωση Ιδιοκτητών  εφιστώντας σε όλους την προσοχή όσον αφορά την εφαρμογή,  τη λειτουργία και τις οδυνηρές επιπτώσεις του νόμου στη διαδικασία της μεταβίβασης των ακινήτων.
Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο νόμος 4014/2011  με δεδομένη την πρόβλεψη ότι η ισχύς των συγκεκριμένων διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 23 αυτού, άρχιζε από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προκειμένου να αποφύγουμε «τον αιφνιδιασμό» της δημοσίευσης, είχαμε καθημερινές επαφές με το ΥΠΕΚΑ και το Εθνικό Τυπογραφείο για την έγκαιρη ενημέρωσή μας, για την ημέρα δημοσίευσής του.
Η δημοσίευση του νόμου επρόκειτο να γίνει στις 20-9-2011 και μετά από μεγάλη προσπάθεια μας μετατέθηκε για την επόμενη μέρα, προκειμένου να αποφευχθεί η ακυρότητα των συμβολαίων μας.
Περαιτέρω από τη γραμματική διατύπωση του νόμου, ήταν σαφής η δημιουργία πλείστων όσων προβλημάτων. Στο άρθρο 23 στην παρ. 1 του άνω νόμου αναφέρεται  «…ότι απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης…..» και στην παρ.4 του ιδίου άρθρου «σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο……………επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού……»
Αποστείλαμε, σε συνεννόηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ την υπ’ αριθμ. 63/21-09-2011 σχετική εγκύκλιο προκειμένου να διευκρινισθεί η έννοια του  κτιρίου όσον αφορά τις μεταβιβάσεις καθώς και σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσάρτηση στα συμβόλαια της ως άνω δήλωσης και βεβαίωσης αντίστοιχα, (εξηγώντας τα αυτονόητα) όπως στα αδόμητα γήπεδα (οικόπεδα, αγροτεμάχια),  πράξεις δήλωσης αποδοχής κληρονομίας, πράξεις δήλωσης σύμφωνα με τον Ν.1221/1981, πρόταση δωρεάς αιτία θανάτου, συμβάσεις μετατροπής, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, διαδικασία πλειστηριασμών.
Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι υπ’αριθμ. 69/28-9-2011 και 70/30-9-2011 εγκύκλιοί μας και έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για να επιλυθούν επιμέρους ζητήματα όσον αφορά την έννοια του κτιρίου και  των κοινοχρήστων χώρων σε σχέση με το περιεχόμενο της βεβαίωσης του μηχανικού, τη διάρκεια και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αυτής, καθώς και τη λύση του ζητήματος που προέκυψε από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία σχετικά με την μεταγραφή των συμβολαίων με ….κριτήριο …….!!!! αν θα αναγράφεται στα συμβόλαια το περιεχόμενο της βεβαίωσης ή όχι.
Η ορθότητα των απόψεών μας για τα ως άνω θέματα  επιβεβαιώνονται με την ψήφιση του νέου νόμου «νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί με τη δέσμευση της Πολιτείας για την έγκαιρη γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοσίευσής του.
Δυστυχώς όμως στο άρθρο  49 παρ.15 αυτού ορίσθηκε ότι «Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ.4  του ν.4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων»!!!!!!! γεγονός που δημιουργεί τεράστια νομικά ζητήματα  στη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και βέβαια άσκοπη και δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο είναι ήδη αποτυπωμένο και προσδιορισμένο.
Σε όλους μας είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία και τα διαγράμματα της σύστασης οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας παρά μόνο με την συναίνεση και υπογραφή όλων των συνιδιοκτητών.
Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη διάταξη θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη του συγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος σε κάθε είδους μεταβίβαση, έστω και ελάχιστης αντικειμενικής αξίας.
Για τα παραπάνω ζητήματα οι εκπρόσωποί μας είναι σε συνεχή συνεργασία και διαβούλευση μαζί με άλλους Φορείς του Δημοσίου με το ΥΠΕΚΑ για τη διόρθωση των τεράστιων προβλημάτων και αδικιών που σίγουρα θα δημιουργηθούν με την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου.
Πιστεύοντας ότι η προστασία και η ασφάλεια των συναλλαγών είναι η πρωταρχική υποχρέωση του δημόσιου λειτουργού καλέσαμε και συνεχίζουμε να καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ΑΜΕΣΑ όπως οφείλει να προβεί στην τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.

Lawjobs