Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Κοινή συνεδρίαση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων της Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας

0

Στις έξι (6) του μηνός Οκτωβρίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία του πρώτου (Α΄) ορόφου) του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γενναδίου 4 Αθήνα) προσκαλείστε να συμμετάσχετε στην κοινή συνεδρίαση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων της Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας με τα κατωτέρω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Το μέλλον της Κοινωνικής Ασφάλισης (Κλάδοι Υγείας και Προνοίας Ε.Τ.Α.Α.  Οικονομική κατάσταση Ε.Τ.Α.Α  μετά το P .S .I).
2.Αλλαγές στη φορολογία Εισοδήματος Συμβολαιογράφων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης