Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Λειτουργία Συλλόγου Αύγουστος 2011

0

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Αύγουστο η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2011 έως 10.8.2011 θα γίνει από 1.9.2011 έως 10.9.2011.

 

Σχόλια