Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Οφειλές Συμβολαιογράφων σε ΤΑΝ & ΤΑΣ

0

Όπως ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες  υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Α.Σ.), υπάρχουν μεγάλης έκτασης οφειλές συμβολαιογράφων και στα δύο Ταμεία, μάλιστα δε οι οφειλέτες συμβολαιογράφοι δεν έχουν καν ζητήσει ρύθμιση της καταβολής των εισφορών τους, παρά τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3833/2010 (βλ. 16η / 27.5.2010 εγκύκλιο του Συλλόγου).
Κατόπιν τούτου, εφιστάται και εγγράφως η προσοχή όλων για την τήρηση των κατά νόμο υποχρεώσεων, επισημαίνεται δε ότι για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά θα κινείται άμεσα η προβλεπόμενη από το νόμο πειθαρχική και ποινική διαδικασία.
 

Σχόλια