Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Ομιλία κου Κωτσάκη για τον εορτασμό των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου

0

Λόγος εκφωνηθείς την 25/10/2011 κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αθηνών από τον τ. Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, κ. Ηλία Κωτσάκη

1. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη μνήμη του Μαρκιανού και του Μαρτυρίου, αγίων μαρτύρων του Χριστιανισμού και Νοταρίων, οι οποίοι έδρασαν τα έτη 337-349 μ.Χ., την περίοδο κατά την οποία αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Κωνστάντιος  Β’, σκληρός διώκτης του Χριστιανισμού, ευνοϊκά διακείμενος στον Αρειανισμό.
2. Μπροστά στον αυτοκράτορα αυτόν ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος, βαθείς γνώστες και κάτοχοι τόσον της θύραθεν παιδείας, όσον και της θεολογίας υπερασπίστηκαν την αληθινή χριστιανική πίστη και τον κατηγόρησαν για τα εγκλήματα και τις παρανομίες που είχε διαπράξει.
3. Για τους λόγους αυτούς εγκάθετοι του αυτοκράτορα, με διαταγή του, τους δολοφόνησαν με μαχαίρι και έτσι έχασαν τη ζωή τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες αξίες και την ορθή χριστιανική τους πίστη.
4. Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος έχουν ανακηρυχθεί προστάτες της Συμβολαιογραφίας, διότι υπήρξαν λειτουργοί όχι μόνο του θεσμού της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και του Συμβολαιογραφικού Θεσμού.
5. Θεσμός γενικά είναι ένας νομικός οργανισμός, συντίθεται από κανόνες δικαίου, γραπτού ή εθιμικού και έχει σκοπό και αποστολή την επιτέλεση ορισμένου έργου.
6. Το έργο αυτό μπορεί να είναι απλό, μπορεί να είναι σύνθετο, μπορεί να είναι μόνο θρησκευτικό ή μόνο πολιτικό, μπορεί να είναι συγχρόνως κοινωνικό και οικονομικό ή εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κ.ά.
7. Από τον ανωτέρω ορισμό προκύπτει ότι κάθε Πολιτεία, με οποιοδήποτε είδους πολίτευμα, κάθε κοινωνία με οποιουδήποτε τύπου οργάνωση, κάθε οικονομία, οποιαδήποτε οικονομική θεωρία και αν εφαρμόζει, για να ζει, να λειτουργεί, να αναπτύσσεται, να προοδεύει, να πετυχαίνει τους στοχους της και να εκπληρώνει τους σκοπούς της έχει ανάγκη από θεσμούς, οι οποίοι να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, των σκοπών και των επιδιώξεων της.
8. Συστατικά στοιχεία της δημιουργίας ενός θρησκευτικού θεσμού είναι οι ιεροί κανόνες, που αυτός αποδέχεται και οι κοσμικοί κανόνες για την οργάνωση και τη λειτουργία του.
9. Συστατικά στοιχεία ενός κοσμικού θεσμού είναι κανόνες κοσμικού δικαίου, γραπτοί ή εθιμικοί.
10. Οι θεσμοί μεταξύ τους δεν είναι ισοϋψείς, ούτε έχουν την ίδια βαρύτητα, σημασία, σπουδαιότητα και χρησιμότητα για την κοινωνία, για την πολιτεία, για την οικονομία και για τον άνθρωπο.
11. Μερικοί θεσμοί έχουν βραχύβια ιστορία και άλλοι μακροχρόνια.
12. Βραχύβια ιστορία έχουν οι θεσμοί που ξεπεράστηκαν από την πραγματικότητα και την εξέλιξη και έσβησαν, είτε γιατί έγιναν περιττοί και δεν είχε κανένα νόημα η ύπαρξή τους, είτε διότι έπαυσαν να είναι χρήσιμοι για το σκοπό που υπηρετούσαν.
13. Την τύχη των θεσμών αυτών θα έχει και κάθε άλλος θεσμός όταν θα ξεπεραστεί από την εξέλιξη της κοινωνίας, της πολιτείας, της οικονομίας και ιδίως από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ή όταν θα παύσει να είναι χρήσιμος για το σκοπό που υπηρετεί ή θα καταργηθεί εξαιτίας της διαφθοράς και της ανικανότητας των λειτουργών του.
14. Υπάρχουν όμως και θεσμοί που έχουν μακρόχρονη ιστορία και αρκετοί από αυτούς που λειτουργούν και σήμερα έχουν ζωή αιώνων, διότι επιτελούν έργα υψίστης σημασίας και είναι χρήσιμοι για τις ανθρώπινες κοινωνίες και για τον άνθρωπο.
15. Μεταξύ των θεσμών αυτών είναι ο Θρησκευτικός και ο Συμβολαιογραφικός.
16. Κορυφαίος θρησκευτικός θεσμός είναι ο Χριστιανισμός, με κορυφαία και ορθή εκδήλωσή του την Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία.
17. Μεταξύ των κορυφαίων κοσμικών θεσμών, με το κριτήριο της μακρόχρονης λειτουργίας τους και της χρησιμότητάς τους για τον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία είναι και ο Συμβολαιογραφικός Θεσμός.
18. Ο Συμβολαιογραφικός Θεσμός είναι ένας από τους αρχαιότερους κο-σμικούς θεσμούς και η ιστορία του αρχίζει με την πρώτη εμφάνιση στη γη των ανθρώπινων κοινωνιών.
19. Είναι γέννημα και θρέμμα των συναλλαγών και προστάτης της ασφάλειας αυτών. 
20. Με τη λειτουργία του προλαμβάνει δίκες, διαφορές και διενέξεις, αποσοβεί ατομικές, οικογενειακές και κοινωνικές συγκρούσεις και συμφορές και διαφυλάσσει την ατομική γαλήνη των ανθρώπων, την οικογενειακή συνοχή, την κοινωνική ειρήνη και την απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας.
21. Ο Συμβολαιογραφικός Θεσμός είναι κοινωνικός, οικονομικός και δι-καιοδοτικός θεσμός και εκτός από τις συναλλαγές, υπηρετεί και τον τομέα της προληπτικής δικαιοσύνης.
22. Σε κάποια στιγμή της ιστορίας, στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα, ο Συμβολαιογραφικός Θεσμός συνάντησε τον Χριστιανισμό με την ενιαία τότε μορφή του και οι συμβολαιογράφοι, τόσον της «καθ’ ημάς Ανατολής», όσον και της «καθ’ εαυτήν Δύσης» με την έννοια που δίνει στους όρους αυτούς ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος, στο μνημειώδες έργο του «Η Εκκλησία Τραπεζούντος» και στην ανεπανάληπτη ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών το 1938, με την ευκαιρία της ανάδειξής του ως Ακαδημαϊκού, έγιναν Χριστιανοί και ο Συμβολαιογραφικός Θεσμός υιοθέτησε αμέσως και περιέλαβε στην οργάνωση και λειτουργία του τη Χριστιανική διδασκαλία για την οργάνωση και λειτουργία των επαγγελμάτων.
23. Η διδασκαλία του πρώιμου και ενιαίου Χριστιανισμού για την οργάνωση και λειτουργία των επαγγελμάτων περιλαμβάνει τις αρχές:
α) της τοπικής απόστασης των ασκούντων το ίδιο επάγγελμα, που πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην ενοχλεί και δυσχεραίνει ο ένας την άσκηση του επαγγέλματος του άλλου,
β) της απαγόρευσης διαφήμισης ενός επαγγελματία, η οποία στην ουσία στρέφεται κατά των υπολοίπων επαγγελματιών του ίδιου κλάδου,
γ) τον προσδιορισμό από την Πολιτεία και όχι μετά από διαπραγμάτευση των εμπλεκομένων μερών, που θίγει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, λογικών αμοιβών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από οποιονδήποτε επαγγελματία,
δ) της ειδικής μέριμνας και φροντίδας για την προστασία των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των αδυνάτων μελών της κοινωνίας στις συναλλαγές,
ε) της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού των επαγγελματιών του ιδίου κλάδου μεταξύ τους και
στ) του αποκλεισμού του ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του ιδίου επαγγελματικού κλάδου, λόγω του ότι ο ανταγωνισμός δεν αρμόζει σε κοινωνία πολιτισμένων ανθρώπων, αλλά σε κοινωνία των θηρίων της ζούγκλας και ευτελίζει τον άνθρωπο και υποβαθμίζει κάθε ανθρώπινη αξία.
24.    Τις αρχές αυτές του πρώιμου και ενιαίου Χριστιανισμού οι συμβολαιογράφοι, όπως και άλλες επαγγελματικές τάξεις, περιέλαβαν στις διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία του λειτουργήματός τους.
25.    Με τη διάσπαση όμως του Χριστιανισμού σε διάφορες εκκλησίες με αποκλείνοντα δόγματα από την Ανατολική Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, οι Καλβινιστές, μία μερίδα των Διαμαρτυρομένων, υπό την πίεση της ανερχόμενης από το μεσαίωνα, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά τάξης των Χριστιανών βιοτεχνών, τραπεζιτών και εμπόρων για την πραγματοποίηση της επιδίωξής τους να καταλάβουν την πολιτική εξουσία από τους φεουδάρχες και για να ανταγωνιστούν με επιτυχία τους Εβραίους και άλλους λαούς στον οικονομικό και στον εμπορικό τομέα, με τις εκκλησιαστικές απόψεις του Καλβίνου για την οικονομία, απεμπόλησαν τις Ορθόδοξες Χριστιανικές διδασκαλίες για τα επαγγέλματα και όταν ο Καλβίνος έγινε δικτάτορας της Γενεύης το 1541 μ.Χ. υιοθέτησαν τις Ιουδαϊκές και άλλων λαών απόψεις και τις απόψεις των φυσιοκρατών για την οικονομία και τις ρυθμίσεις αυτής για την αγορά, για την οργάνωση και για τη λειτουργία της, για την τοκοφορία του κεφαλαίου, για τον ελεύθερο προσδιορισμό από τους παραγωγούς και τους εμπόρους των τιμών των προϊόντων και των εμπορευμάτων, χωρίς καμμία πρόνοια για την προστασία των καταναλωτών, για τον ανταγωνισμό μεταξύ των επαγγελματιών του ιδίου κλάδου, για τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, για την κερδοφορία, για την αδιαφορία για την επίδραση της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον και γενικά για την οικονομική και επαγγελματική οργάνωση και συμπεριφορά των ανθρώπων.
28. Η Ανατολική Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία απέρριψε τις απόψεις αυτές των Καλβινιστών για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση των ανθρώπων και των επαγγελματιών, αλλά η κοσμική εξουσία, με δικαιολογία την πρόοδο και την ανάπτυξη της οικονομίας, παρέκαμψε τις αντιρρήσεις αυτές και τις διδασκαλίες του πρώιμου και ενιαίου Χριστιανισμού για τα επαγγέλματα και υιοθέτησε στο κοσμικό δίκαιο τις απόψεις των Καλβινιστών, με αποτέλεσμα να βιώνουμε σήμερα μια άσχημη περιβαλλοντική κατάσταση και μία οικονομική πραγματικότητα δύσκολη για τους πολλούς και ευνοϊκή για τους λίγους.
29.    Ο Συμβολαιογραφικός Θεσμός στην οργάνωση και λειτουργία του εφαρμόζει μέχρι σήμερα τις περισσότερες επιταγές του πρώιμου και ενιαίου τότε Χριστιανισμού για την οργάνωση και λειτουργία των επαγγελμάτων, όπως:
α) την απαγόρευση της διαφήμισης του συμβολαιογράφου, που τυχόν άρση της απαγόρευσης αυτής θα υποβαθμίσει το κύρος του θεσμού και του συμβολαιογράφου,
β) τον προσδιορισμό των αμοιβών των συμβολαιογράφων από την Πολιτεία και όχι με διαπραγματεύσεις μεταξύ του συμβολαιογράφου και εκείνων στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες του, διότι εάν συμβεί αυτό θα καταρρακώσει την αξιοπρέπεια του συμβολαιογράφου και θα πλήξει καίρια την ασφάλεια των συναλλαγών,
γ) την ειδική μέριμνα και φροντίδα για την προστασία των συμφερόντων των αδυνάτων μελών της κοινωνίας στις συναλλαγές, με σχετική μάλιστα διάταξη στο άρθρο 5 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, βάσει της οποίας επιβάλλεται στο συμβολαιογράφο η υποχρέωση και το καθήκον να ασκεί το λειτούργημά του ευσυνείδητα και αμερόληπτα, να μην επηρεάζεται από φιλίες, από γνωριμίες, από συγγένειες, από προσφορές μεγάλων χρηματικών αμοιβών ή οποιουδήποτε άλλου είδους παροχών, από οποιεσδήποτε άλλες επιρροές και να εξηγεί στους δικαιοπρακτούντες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που αποκτούν από τις πράξεις που υπογράφουν και να διαπιστώνει ότι γνωρίζουν τα αποτελέσματα των πράξεων αυτών, διαφορετικά να απέχουν από τη σύνταξη και την υπογραφή τους,
δ) την αλληλεγγύη των συμβολαιογράφων μεταξύ τους με κορυφαία εκ-δήλωση της αλληλεγγύης αυτής την καθιέρωση στον Κώδικα Συμβολαιογράφων του θεσμού των «κρατικών συμβολαίων», που τυχόν αποδυνάμωσή του ή κατάργησή του θα πλήξει την ιδέα της αλληλεγγύης των εν ενεργεία και συνταξιούχων συμβολαιογράφων και θα ενδυναμώσει τα νοσηρά φαινόμενα της απληστίας, της πλεονεξίας και του ατομικισμού μεταξύ των συμβολαιογράφων και
ε) την απαγόρευση του ανταγωνισμού μεταξύ των συμβολαιογράφων, που τυχόν άρση της απαγόρευσης αυτής θα προσβάλλει την υγεία του Συμβολαιογραφικού Θεσμού με νοσηρό και θανατηφόρο παράγοντα, που θα επιφέρει το τέλος του και το τέλος στην ασφάλεια των συναλλαγών.
30.    Τις αρχές του πρώιμου και ενιαίου Χριστιανισμού για την οργάνωση και λειτουργία των επαγγελμάτων, οι συμβολαιογράφοι είναι αποφασισμένοι να τις διατηρήσουν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Συμβολαιογραφικού Θεσμού και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, πάντοτε εντός των ορίων της νομιμότητας, της ηθικής, της ευπρέπειας και της καλής πίστης, για την πραγματοποίηση του σκοπού τους αυτού, για την οποία προσπάθεια έχουν ανάγκη και ζητούν τη βοήθεια, τη συνδρομή, τη συμπαράσταση και την ευλογία της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας.