Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Παράταση προθεσμιών αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

0

Προβλέπεται η παράταση προθεσμιών καταχώρισης επιχειρήσεων και εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στα πλαίσια της αυτοαπογραφής. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. (http://www.businessportal.gr) στην ενότητα ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ.

Με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης θα ακολουθήσει εγκύκλιος του Συλλόγου.