Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17.10.2012

0

Προσκαλείσθε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012, ώρα 15:00, στην αίθουσα «ΑΤΛΑΣ» του ξενοδοχείου «PRESIDENT» (Κηφισίας 43) με θέματα:

1-)    Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2-)    Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.
3-)    Ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ σχετικά με τη σχεδιαζόμενη ένταξη των κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.
4-)  Φορολόγηση 35% του κλάδου των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών – Αλλαγές στην φορολογία κεφαλαίου (Εισηγητής: Γεώργιος Ρούσκας, Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.).
5-)    Τοποθέτηση μελών της Συνέλευσης και συζήτηση επί των θεμάτων της Συνέλευσης.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης