Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 16/5/11

0

Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011  και ώρα 17:00, στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :
1-)    Συζήτηση επί των Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του Ν.3919/2011.
2-)    Ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο εσωτερικό και στον εξωτερικό τομέα.    
3-)    Αιτήσεις.
4-)    Βοηθήματα.

Σχόλια