Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 19/7/11

0

Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 19 Ιουλίου 2011 και ώρα 15:00, στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

1-) Θέματα Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
2-) Υλοποίηση της από 9.6.2011 απόφασης του Δ.Σ. περί καταβολής ή μη μερίσματος σε οφειλέτες συμβολαιογράφους .
3-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για διεθνείς εξελίξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.
4-) Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
5-) Τροποποίηση καταστατικού αστικής επαγγελματικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Γεώργιος Μανδρακούκας-Κλεάνθη Μανδρακούκα-Νώτα.
6-) Υπηρεσιακά Σημειώματα.
7-) Αιτήσεις.
😎 Βοηθήματα

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Σχόλια