Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 23/5/11

0

Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την  Δευτέρα 23 Μαΐου 2011  και ώρα 9:30, στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα :

– Ενημέρωση-συζήτηση-λήψη απόφασης για την εξέλιξη των εργασιών της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εκτέλεση του Ν. 3919/2011.

Σχόλια