Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 9/6/11

0

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011  και ώρα 15:00, στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

1-)    Συζήτηση επί των Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση του Ν.3919/2011.
2-)    Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης-προτάσεις-αποφάσεις.
3-)    Οφειλές συμβολαιογράφων.
4-)    Αιτήσεις.
5-)    Βοηθήματα.    

 

Σχόλια