Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Σεμινάρια για νέους Συμβολαιογράφους Τρίτη, 17 Μαίου 2011, ώρα 15:00

0

Θέμα: Συνέχεια Κώδικας Συμβολαιογράφων και Θέματα Αστικού Δικαίου

στα γραφεία του Συλλόγου (1ος όροφος)

Εισηγητής: κ. Ηλίας Κωτσάκης– τ. Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Σχόλια