Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Συμβόλαια 25/11/2011 – Έγγραφη Αναφορά προς ΓΓ Κυβέρνησης

0

Σε σχέση με το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε για τις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν στις 25.11.2011, λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας για τη δημοσίευση του Ν.4030/2011, σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκε έγγραφη αναφορά μας προς τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Κύριο αίτημά μας με την αναφορά αυτή (πέραν της διερεύνησης των ευθυνών των αρμοδίων διοικητικών υπαλλήλων) είναι η νομοθετική επίλυση του προβλήματος άμεσα και δη όπως, με διάταξη νόμου, ορισθεί ότι οι συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν στις 25.11.2011 χωρίς να έχουν τηρηθεί όσα προβλέπουν οι παρ.15 και 16 του Ν.4030/2011, είναι ισχυρές και δεν επέρχονται ως προς αυτές τα αποτελέσματα που προβλέπονται στην παρ.5  του άρθρου 23 του Ν.4014/2011.

Η ως άνω αναφορά διαβιβάστηκε επίσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ιωάννη Τέντε και κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών.