Συμβόλαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών: Υποθηκοφυλάκειο Σπάτων – Αναστολή Λειτουργίας

0

Σας ενημερώνουμε ότι το Υποθηκοφυλακείο Σπάτων αναστέλλει τις λειτουργίες του  πλην αυτών της εισαγωγής και καταθέσεως εγγράφων για το χρονικό διάστημα από 30-05-2011 έως και 03-06-2011 λόγω μετεγκατάστασης αυτού επί της οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 69, Σπάτα.   

Σχόλια