Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσ/νίκης: Κοινό Δελτίο Τύπου από τη συνάντηση του Σ.Σ.Ε.Θ. με φορείς, σχετικά με το Ν.4014/2011

0

Οι εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων, συνήλθαν σήμερα, μετά από πρόσκληση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε κοινή συνεδρίαση με θέμα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τη ψήφιση του ν. 4014/2011 και του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε στις 09-11-2011 και εκκρεμεί η δημοσίευσή του, εξέδωσαν το ακόλουθο ψήφισμα, προκειμένου να προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς.
α) Να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να εξαιρεθεί από την υποχρέωση προσάρτησης βεβαίωσης μηχανικού η μεταβίβαση αδόμητου οικοπέδου, γηπέδου ή αγροτεμαχίου και να επιβληθεί – αν κρίνεται σκόπιμο- η υποχρέωση στους συμβαλλόμενους να υποβάλλουν στον συμβολαιογράφο και να προσαρτάται στο συμβόλαιο σχετική υπεύθυνη δήλωση περί μη υπάρξεως κτίσματος και να εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσάρτησης τοπογραφικού διαγράμματος οι μεταβιβάσεις ακινήτων ευρισκομένων σε καθαρά αγροτική περιοχή.
β) Να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσάρτησης τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων οι μεταβιβάσεις διαιρεμένων ιδιοκτησιών οικοδομών που υπάχθηκαν στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 ή και του ΝΔ. 1024/1971 καθώς και των ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομική.
γ) Να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να επιβληθεί υποχρέωση τήρησης των προβλεπομένων στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 μόνο στις δικαιοπραξίες εν ζωή, που έχουν ως αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, επί του οποίου υφίσταται κτίσμα ανεγερθέν μετά τις 14-3-1983, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1337/1983.
δ) Να επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαίων μετά την υποβολή δήλωσης αυθαιρέτου και καταβολή μόνο του τέλους υπαγωγής.
ε) Να μην υπάρξει αύξηση αντικειμενικών αξιών ακινήτων λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας. Κάθε σκέψη για αύξησή τους, είναι εκτός πραγματικότητας της αγοράς, ενώ αντίθετα επιβάλλεται η άμεση μείωση των συντελεστών εμπορικότητας εκεί όπου αυτή εξαφανίστηκε και η αύξηση των συντελεστών παλαιότητας στα παλιά κτίρια που καταρρέουν.
στ) Να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον ισχύοντα νόμο (ν.4014/2011) επί πρακτικών θεμάτων ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τι ισχύει. Ειδικότερα τι ισχύει με το κόστος των ακινήτων που έχουν υπαχθεί στο ν. 3843/2010 και ζητείται να δηλωθούν εκ νέου με το ν. 4014/2011. Θα συμψηφιστεί το κόστος υπαγωγής;
Ζητούμε την άμεση τροποποίηση του ν. 4014/2011 και του σχεδίου νόμου της 09ης-11-2011 σύμφωνα με τα παραπάνω.

1) κ. Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση
Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

2) κ. Νικόλαος Βαλεργάκης
Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης

3) κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

4) κ. Ιωάννης Παγώνης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικοδομικών
Εργασιών Βορείου Ελλάδος

5) κ. Κωνσταντίνος Χαϊδούτης
Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών
Ακινήτων Θεσσαλονίκης

6) κ. Μιχαήλ Αναγνώστου
Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών
Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης

7) κ. Σταμάτιος Χαρατσής
Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών
Επιμελητών Θεσσαλονίκης

8) κ. Αικατερίνη Καροφύλλη
Υποθηκοφύλακας Πολυγύρου

Σχόλια