Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Πανελλαδική αποχή δικηγόρων την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

0

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε την:

ΑΠΟΧΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση και πλήττουν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα τους Δικηγόρους:
1. Με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, της ειδικής έκτακτης εισφοράς και του τέλους ακινήτων.
2. Με την δήθεν απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος.
3. Με την επιβολή αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης και την μείωση του αφορολογήτου ορίου.
4. Με την επιβολή Φ.Π.Α. 23%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια