Σύσκεψη για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

0

Συνάντηση εργασίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κώστας Καραγκούνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ., κ. Νικόλαο Βαλεργάκη, μέλη του Προεδρείου και τον Υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
 
Βασικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δικηγορικό  Σύλλογο, η αξιολόγηση των βημάτων που έχουν συντελεστεί και η ρύθμιση των τελευταίων λεπτομερειών που απαιτούνται για την έναρξη υλοποίησης της εφαρμογής. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει ως στόχους την αποφόρτιση των υπηρεσιών των δικαστηρίων, την απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης δικογράφων και πληρωμής των προβλεπομένων πόρων και τη διευκόλυνση των δικηγόρων κατά την παροχή των υπηρεσιών τους στους εντολείς τους, με αποτέλεσμα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τόσο προς τους λειτουργούς της δικαιοσύνης όσο και προς τους πολίτες.
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά θετικό κλίμα και κρίθηκε ως πολύ εποικοδομητική και παραγωγική και από τις δύο πλευρές. Από τη συνάντηση προέκυψε το αισιόδοξο συμπέρασμα ότι τόσο ο Δ.Σ.Θ. όσο και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είναι απολύτως έτοιμοι για την εφαρμογή του προγράμματος και ότι απομένουν ορισμένα τελικά βήματα (χορήγηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών στους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης, έγκριση των σχετικών κονδυλίων), με την ολοκλήρωση των οποίων που δρομολογείται άμεσα, θα είναι δυνατή η άμεση υλοποίηση αυτού.