Τ.Α.Δικηγόρων Πειραιά : Νέα Παράταση Ασφαλιστικών Εισφορών έτους 2013

0

Μετά την υπ΄ αρίθμ 129/25-06-2014 απόφαση του Δ.Σ του Τ.Α.Δ.Π. σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά παρατείνεται μέχρι 30/09/2014.
 

Σχετικός σύνδεσμος

Σχόλια