Ταμείο Νομικών: Παράβολα διορισμού νέων δικηγόρων

0

Σχετική ανακοίνωση εδώ.