Υπ. Δικαιοσύνης: «Ταχεία Εξυπηρέτηση» (Fast Lane) για την κατάθεση δικογράφων

0

Η επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους πολίτες αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκε σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο Αθηνών η επέκταση των υπηρεσιών του με την περίληψη διαδικασίας «Ταχείας Εξυπηρέτησης» (Fast Lane) για την κατάθεση δικογράφων. Η διαδικασία θα αρχίσει να εφαρμόζεται κανονικά από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Ήδη, από τη Δευτέρα, άρχισε πιλοτικά η εφαρμογή του μέτρου, υπό την επίβλεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλα Κανελλόπουλου. Τα πρώτα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά καθώς περιορίστηκαν οι «ουρές» που σχηματίζονταν από δικηγόρους έξω από τη γραμματεία του μεγαλύτερου δικαστηρίου της χώρας για την κατάθεση των δικογράφων και τον προσδιορισμό δικασίμου.

Με τη εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, οι δικηγόροι μπορούν να παραδίδουν το δικόγραφο σε ειδικό γραφείο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα αριθμό πρωτοκόλλου. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα το παραλαμβάνουν, μαζί με τα σχετικά αντίγραφα και τον προσδιορισμό της δικασίμου. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η, συχνά πολύωρη, αναμονή για την κατάθεση των δικογράφων, τον προσδιορισμό δικασίμου και την παραλαβή των σχετικών εγγράφων.

Για την περαιτέρω επιτάχυνση της εξυπηρέτησής τους, θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής των ονομάτων των διαδίκων στο ειδικό γραφείο με την χρήση usb stick ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου. Έτσι, στην περίπτωση υποβολής δικογράφων με μεγάλο αριθμό διαδίκων, εξοικονομείται σημαντικό μέρος του χρόνου που απαιτείται για την καταχώρηση των ονομάτων τους μέσω πληκτρολόγησης.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, αναμένεται η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη φυσική παρουσία του δικηγόρου στους χώρους του Πρωτοδικείου, η διευκόλυνση του έργου των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Σχόλια