Υπ. Δικαιοσύνης: εθιμοτυπικές επισκέψεις Υπουργού Δικαιοσύνης

0

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χρίστος Γεραρής πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των διοικητικών δικαστηρίων και είχε την ευκαιρία να συζητήσει διάφορα επίκαιρα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χρίστος Γεραρής πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των διοικητικών δικαστηρίων και είχε την ευκαιρία να συζητήσει διάφορα επίκαιρα ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων. Ειδικότερα στον Άρειο Πάγο ενημερώθηκε για τον τρόπο διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων και ζήτησε να εφαρμοσθεί, για τον περιορισμό της εκλογικής δαπάνης, το κριτήριο του διορισμού σε εκλογικά τμήματα της Περιφέρειας, όπου ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει την κατοικία του. Περαιτέρω αντηλλάγησαν απόψεις για την εφαρμογή νέων ρυθμίσεων του ν.4055/2012, όπως είναι η δικαστική μεσολάβηση, η πρότυπη δίκη, η διαδικασία αποζημίωσης για αδικαιολόγητη καθυστέρηση της διοικητικής δίκης, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων σε σύντομες προθεσμίες.

Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη τήρησης των προθεσμιών στα ασφαλιστικά μέτρα των δημόσιων συμβάσεων, διότι η καθυστέρηση παρακωλύει την εκτέλεση των δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Διαπίστωσε ότι δίδεται προτεραιότητα στην εκδίκαση των φορολογικών διαφορών, αλλά οι αποχές των δικηγόρων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους παρεμπόδισαν την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Τέλος δεσμεύθηκε ότι θα συμβάλλει στην επίλυση, στο μέτρο του δυνατού, λειτουργικών προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη πιστώσεων, λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής πολιτικής.