Υπ. Δικαιοσύνης: Ευρεία σύσκεψη για την ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων στα Πολιτικά Δικαστήρια

0

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα την ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων στα Πολιτικά Δικαστήρια, σε εφαρμογή του π.δ. 150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 234). Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλα Κανελλόπουλου, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πρωτοδικείου Πειραιώς, των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.

Μεταξύ των συμμετεχόντων συζητήθηκαν εξαντλητικώς όλα τα νομικά και τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό και τη μελλοντική λειτουργία της επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων που λειτουργεί στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και πολύ σύντομα στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ώστε να μπορεί να «υποδεχθεί» προτάσεις και σχετικά έγγραφα. Κατά τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων διαπιστώθηκε συμφωνία σε πληθώρα ζητημάτων και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τα περαιτέρω βήματα και το συντονισμό της διαδικασίας άμεσης υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής για τον καθορισμό ενιαίου καταλόγου διαδικασιών και αντικειμένων ηλεκτρονικής κατάθεσης στα Πολιτικά Δικαστήρια της Χώρα. Αποφασίσθηκε επίσης η άμεση τεχνική αναβάθμιση των εφαρμογών ηλεκτρονικής κατάθεσης των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, προκειμένου αυτά να υποστηρίξουν τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων και σχετικών εγγράφων. Ομοφωνία, εξ άλλου, διαπιστώθηκε στο ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάθεσης, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με παράλληλη τήρηση των δικονομικών προθεσμιών.

Σχόλια