Υπ. Δικαιοσύνης: Πρακτικός Οδηγός για τους Επιμελητές Ανηλίκων

0

Ένας Πρακτικός οδηγός που αφορά το έργο των Eπιμελητών Aνηλίκων και των Eπιμελητών Kοινωνικής Aρωγής εκδόθηκε με σκοπό την ενίσχυση και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΑ & ΚΑ), η συμβολή των οποίων στην αντεγκληματική πολιτική είναι σημαντική.

Στον πρόλογο του Οδηγού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής σημειώνει: «Όταν το πρόκειται για την επιμόρφωση λειτουργών που βρίσκονται σε επαφή με τις πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης, η επιμόρφωση πρέπει να προσφέρεται σε βάθος και με όλα τα εργαλεία που διαθέτει η πολιτεία».

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής, ως περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λειτουργούν στις έδρες των Πρωτοδικείων και έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη και υποστήριξη των ανηλίκων και ενηλίκων δραστών στους οποίους έχουν επιβληθεί εναλλακτικά μέτρα και ποινές, όπως επιμέλεια από επιμελητή ανηλίκων, κοινωφελής εργασία, αναστολή υπό επιτήρηση.

Η έκδοση περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες:

Α) Θεωρητική και θεσμική αποτύπωση της ταυτότητας και του ρόλου των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής στη χώρα μας.

Β) Δουλεύοντας με τον ανήλικο και ενήλικο δράστη: συμβουλευτικές δεξιότητες, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, διαχείριση του θυμού.

Γ) Τεχνικές εργασίας και αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας δουλειάς των επιμελητών στον αυστριακό οργανισμό Neustart: η επιτήρηση, ο ρόλος του επιμελητή, η εργασία της συμβουλευτικής, η διαχείριση κινδύνου, δουλεύοντας με δράστες σεξουαλικών αδικημάτων, η δικτύωση, η διαμεσολάβηση μεταξύ δράστη και θύματος, η εργασία με ομάδες.

Ο Πρακτικός Οδηγός (203 σελίδων) πρόκειται να διανεμηθεί στους επιμελητές ανηλίκων και επιμελητές κοινωνικής αρωγής και να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών και των δύο κλάδων.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία για τη πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής μέσω μετατάξεων, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών και την ανάδειξή τους σε βασικό εταίρο για την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης αντεγκληματικής πολιτικής.

Ο Οδηγός εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για την μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος, με τη συνεργασία του αυστριακού οργανισμού Neustart.

Σχόλια