Υποδοχή νέων επιστημόνων για τα καταστήματα κράτησης

0

Υποδοχή των νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα υπηρετήσουν στα καταστήματα κράτησης της χώρας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Απριλίου, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται ειδικότερα για οκτώ γεωπόνους, τέσσερις κοινωνιολόγους, δύο ψυχολόγους και έναν κοινωνικό λειτουργό, οι οποίοι μετατάχθηκαν πρόσφατα και αναλαμβάνουν άμεσα τα νέα τους καθήκοντα. Οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούσαν ως εξωτερικοί φρουροί ή φύλακες και η μετάταξή τους έγινε δυνατή με ειδική νομοθεσία που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ν. 4411/2016, άρ. 17 παρ. 2, ν. 4491/2017, άρ. 19).

Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχης Φυτράκης καλωσόρισε τους νέους επιστήμονες σημειώνοντας ιδιαίτερα τον κρίσιμο ρόλο τους στην αναβάθμιση των καταστημάτων κράτησης και την σωφρονιστική μεταχείριση των κρατουμένων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα νέα τους καθήκοντα από τον Γεν. Διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής και έμπειρους επιστήμονες που ήδη υπηρετούν στις φυλακές και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Τέλος,  σε δύο ξεχωριστές ομάδες (γεωπόνοι, κοινωνικοί επιστήμονες) συζητήθηκε ο ρόλος αλλά και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εύχεται καλή σταδιοδρομία στους νέους επιστήμονες και θεωρεί ότι η συμβολή τους θα είναι καθοριστική για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος, με όρους ασφάλειας και ανθρωπισμού.