Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αναδρομικά Συνταξιούχων Βουλευτών

0

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη γνωστοποίηση των στοιχείων συνταξιούχων βουλευτών που εγείρουν αξιώσεις καταβολής αναδρομικών  διευκρινίζονται τα εξής:
Οι βουλευτές του ΛΑΟΣ Παύλος Μαρκάκης και του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης με ερωτήσεις τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρη Καστανίδη ζήτησαν την γνωστοποίηση της λίστας των ονομάτων των συνταξιούχων βουλευτών.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε τις σχετικές ερωτήσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με το απαντητικό ενημερωτικό σημείωμα, που εστάλη στο Υπουργείο στις 13 Μαΐου 2011 και υπογράφεται από την Γενική Συντονίστρια Διοικητικής Υποστήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Περαιτέρω αναφορά σε ονόματα πρώην βουλευτών θα ήγειρε αμφισβητήσεις ως προς την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (βλ. σχετ. Πρακτικά 16ης Γεν. Συν./17.9.2008 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου και άλλες παραπομπές)».
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρης Καστανίδης δεν έχει (αρμοδιότητα) εξουσία από το Σύνταγμα ή το νόμο να υποχρεώσει (διατάξει) το αρμόδιο Δικαστήριο να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των συνταξιούχων βουλευτών. Είναι γνωστό ότι τα Δικαστήρια τελούν υπό καθεστώς απόλυτης ανεξαρτησίας.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υπέρ της  διαφάνειας σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου, μέσα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο .
 

Σχόλια