Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ανακοίνωση

0

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου συστήνεται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη δημιουργία εθνικού μηχανισμού για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την επεξεργασία του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Η επιτροπή συγκροτείται από τους/τις κ. Μιχαήλ Πικραμένο, Σύμβουλο Επικρατείας,ως Πρόεδρο, Αγγελική Παπαπαναγιώτου – Λέζα, Εφέτη Δ.Δ. και Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,Κυριάκο Οικονόμου, Εφέτη Πειραιώς, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, αποσπασμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κυριακή Παρασκευοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,Βασιλεία Πελέκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γεώργιο Δελλή, Επίκουρο Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσαντίνη, Επίκουρο Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και Αγόρω – Ελισσάβετ Λαζάρου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Τμήματος Ίσης Μεταχείρισης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της έως τις 15.10.2011.

Σχόλια