Υπουργείο Δικαιοσύνης: Απάντηση στο ΔΣΑ

0

Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με κορυφαίο ζήτημα την επιτάχυνση των λειτουργιών της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του Συντάγματος και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη έχει ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις ηγεσίες των Ανωτάτων Δικαστηρίων, εκπροσώπους των Ενώσεων Δικαστικών Λειτουργών καθώς επίσης και με προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου με πρωτοβουλία των εκπροσώπων των φορέων τίθενται όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη αλλά και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης που είναι διαρκής απαίτηση των ελλήνων πολιτών. Είναι αυτονόητο ότι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και φυσικά με την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο των συζητήσεων κλήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου ο πρόεδρος της Ολομέλειας των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος να υποβάλει τις προτάσεις του κλάδου, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, για τη λήψη μέτρων επιτάχυνσης της δικαιοσύνης.
Η ηγεσία του Υπουργείου κατά τις διεξοδικές συζητήσεις που πραγματοποίησε με τους φορείς της δικαιοσύνης έδωσε ρητή διαβεβαίωση ότι πριν καταρτιστεί σχέδιο νόμου θα διεξαχθεί και δεύτερος κύκλος διαλόγου προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο που θα προωθηθεί για ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενο της αποφάσεως του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών της 3ης Οκτωβρίου 2011 καθώς επίσης και οι κάθε μορφής κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν με αιτήματα τα οποία δεν ανάγονται σε κυβερνητικές αποφάσεις.
Με την ευκαιρία αυτή η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επαναλαμβάνει την πρόσκληση όπως ο κλάδος των δικηγόρων, δια των εκπροσώπων τους, ανταποκριθεί με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση αποφάσεων για τη λήψη μέτρων που θα ικανοποιούν το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για ταχεία απονομή της δικαιοσύνης.
Ελπίζει πως οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης δεν θα υποκύψουν σε συντεχνιακές λογικές και θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα αρνησιδικίας τα οποία και οι ίδιοι καταγγέλλουν.

Σχόλια