Υπουργείο Δικαιοσύνης: Δελτίο Τύπου

0

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν ογδόντα πέντε (185) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνουν δυο στάδια, το προκριματικό και το τελικό.Το προκριματικό διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και το τελικό κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 7η Απριλίου έως και την 30η Απριλίου τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.
Το πρόγραμμα η διαδικασία τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού.
 

 

Σχόλια