Υπουργείο Δικαιοσύνης: Δελτίο Τύπου

0

Το παρόν Σχέδιο Νόμου, όπως ρητά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, δεν εισάγει ρυθμίσεις που είναι άγνωστες στο ισχύον ποινικό μας δίκαιο. Αντίθετα, στηρίζεται σε παλιότερες διατάξεις που περιέχονται ήδη στον ν. 927/1979 και στη Σύμβαση του ΟΗΕ «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» του έτους 1966. Το Σχέδιο Νόμου δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να εκσυγχρονίσει και να εμπλουτίσει τις διατάξεις αυτές, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μας από την Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με απαρέγκλιτο στόχο την δραστική καταπολέμηση των επικίνδυνων εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, όχι εκείνων που καλύπτονται από το αναφαίρετο δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, αλλά εκείνων που ωθούν σε μίσος ή βιαιοπραγίες κατά τρόπο που μπορεί να θέσει πράγματι σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.
Ειδικότερα:

 1. Δεν τιμωρείται η απλή έκφραση γνώμης – ούτε καν απόψεις που είναι απροκάλυπτα ρατσιστικές ή ξενοφοβικές. Δεν τιμωρείται κανείς όταν λέει «Έξω οι λαθρομετανάστες»! Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, στο μέτρο που του επιτρέπει το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ. Θα τιμωρηθούν, αντίθετα, όπως γίνεται και στο ισχύον ποινικό μας δίκαιο, αλλά και σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο, όσοι παροτρύνουν με δημόσιο λόγο έναν όχλο να εξοπλισθεί λ.χ. με ρόπαλα και αλυσίδες και να αναζητήσει θύματα μεταξύ εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στα φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτισμικά του πρότυπα. Τιμωρούνται, με άλλα λόγια, συμπεριφορές που προκαλούν σε βιαιοπραγίες, μίσος και αντιπαλότητα, ώστε να μπορεί να διασαλευθεί άμεσα η ομαλή κοινωνική συμβίωση.
 2. Προστατεύεται, όπως και στο ισχύον δίκαιο, κάθε ομάδα που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή ή την καταγωγή της. Επεκτείνεται δε η προστασία και σε ομάδες που δεν περιλαμβάνονταν μέχρι τώρα στο νόμο, όπως αυτές που προσδιορίζονται με βάση τη θρησκεία ή και τον γενετήσιο-σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
 3. Επεκτείνεται, επίσης, η προστασία και σε ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις στρεφόμενες κατά πραγμάτων που χρησιμοποιούνται από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα (π.χ. θρησκευτικά αντικείμενα, εθνικά σύμβολα, οίκοι λατρείας κλπ.). Δεν τιμωρείται κανείς όταν λέει «να μη αναγερθεί τζαμί στην Ελλάδα»! Θα τιμωρηθεί όμως όποιος καλεί άλλους, διακηρύσσοντας ιδέες μίσους και αντιπαλότητας, να καταστρέψουν θρησκευτικούς χώρους και μνημεία.
 4. Προβλέπεται η ποινικοποίηση του εγκωμιασμού ή της κακόβουλης άρνησης της σημασίας αποδεδειγμένων ιστορικών γεγονότων (εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου). Ούτε εδώ τιμωρείται η επιστημονική έρευνα ή η έκφραση αντίθετης γνώμης. Αν μια μουσουλμανική οργάνωση π.χ. πιστεύει ότι ποτέ δεν τελέστηκε το έγκλημα της γενοκτονίας σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Μ. Ασίας, έχει δικαίωμα να το πιστεύει και να το διακηρύσσει. Αν όμως τα μέλη της ίδιας μουσουλμανικής οργάνωσης κακόβουλα αρνούνται τη γενοκτονία και με δραστηριότητες μίσους διεγείρουν άλλους να καταστρέψουν π.χ. τα μνημεία της γενοκτονίας ή να βιαιοπραγήσουν σε βάρος ανθρώπων, τότε ναι, πρέπει να τιμωρούνται.
 5. Εξασφαλίζεται ότι η διερεύνηση και ποινική δίωξη των εγκλημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας γίνεται αυτεπάγγελτα και δεν εξαρτάται από αναφορές ή καταγγελίες των θυμάτων, τα οποία είναι συχνά ιδιαιτέρως ευάλωτα και διστάζουν να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες.
 6. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η διοικητική ευθύνη των νομικών προσώπων που εμπλέκονται στις παραπάνω εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας ή στη διάπραξη εγκλημάτων με τέτοια κίνητρα.
  Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν αβίαστα από την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο και την οποία είναι προφανές ότι όσοι ασκούν κριτική, διαστρέφοντας επιπόλαια το περιεχόμενό του, δεν μπήκαν καν στον κόπο να διαβάσουν. Για τον λόγο αυτό καλούνται, έστω τώρα, να το πράξουν.
  Ομοίως, καλείται και η προοδευτική διανόηση της χώρας να λάβει θέση επί του νομοσχεδίου, αντί να σιωπά.
   

Σχόλια