Υπουργείο Δικαιοσύνης: Εκπαίδευση Αλλοδαπών μαθητών στο Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου

0

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρίνου Σκανδάμη, ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γεώργιο Ανδρουλάκη θα επισκεφτεί το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου στις 30.6.2011, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θερινά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Πρόκειται για πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κρατουμένων που θα υλοποιήσει τη δράση «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», η οποία εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η δράση αφορά εντατικά μαθήματα γλωσσικής ενίσχυσης και καλλιέργειας της διαπολιτισμικής επικοινωνίας των αλλοδαπών μαθητών του δημοτικού σχολείου, που λειτουργεί στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
Στόχος είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών και προβλημάτων που οδηγούν τους αλλοδαπούς μαθητές σε σχολική αποτυχία και διαρροή και η ενίσχυση της μετάβασής τους από την κάθε σχολική βαθμίδα στην επόμενη.

Σχόλια