Υπουργείο Δικαιοσύνης: Επιτροπή για το διαχωρισμό των κρατουμένων

0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζει την άμεση προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης της χώρας. Συγκεκριμένα, στις 12 Οκτωβρίου 2012 συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κ. Κ. Καραγκούνη ειδική επιτροπή με αντικείμενο την αξιοποίηση των εκτάσεων των τεσσάρων αγροτικών καταστημάτων της χώρας, προκειμένου να κατασκευαστούν με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο χώροι κράτησης για κρατούμενους ήπιας εγκληματικότητας.

Ο διαχωρισμός θα επιτρέψει την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της επιστημονικής κοινότητας της χώρας αλλά και των διεθνών οργανισμών που για πάνω από 20 χρόνια διαπιστώνουν την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του πληθυσμού των κρατουμένων και βελτίωσης των συνθηκών κράτησης.
Έτσι μπορεί να επιτευχτεί, πέραν της αναγκαίας αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, η ουσία της εκτέλεσης των ποινών που είναι η κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Στη συνολική του ανάπτυξη το έργο θα επιτρέψει τη φιλοξενία άνω των 1000 κρατουμένων.