Υπουργείο Δικαιοσύνης: Επιτροπή για τον Κώδικα περί Δικηγόρων

0

Την επεξεργασία και αναμόρφωση των Διατάξεων «περί του Κώδικος Δικηγόρων» θα μελετήσει Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Πρόεδρος Επιτροπής ορίστηκε ο δικηγόρος κ. Αντώνης Βγόντζας και μέλη οι κ. Στυλιανός Σταματόπολυλος, Καθηγητής Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, Μιχαήλ Ζαφειρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Σχινάς, Μέλος του Δ.Σ του ΔΣΑ, Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Δικηγόρος, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος και Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών.