Υπουργείο Δικαιοσύνης: Νέος Νόμος για την ταχεία εκδίκαση των εγκλημάτων διαφθοράς

0
 

Είναι γνωστό σε όλους ότι η πατρίδα μας έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από μεγάλα σκάνδαλα, στα οποία φέρονται ως πρωταγωνιστές πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι. Παρότι έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από την αποκάλυψή τους, εν τούτοις, σχεδόν κανένα, δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως, ούτε οι σχετικές υποθέσεις έχουν εκδικασθεί ή τουλάχιστον οδηγηθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου.

Υποθέσεις τόσο σοβαρές δεν πρέπει να εκδικάζονται με τους συνήθεις ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης, ακόμη και αν αυτοί, με τις ρυθμίσεις των νεοεισαχθεισών διατάξεων, γίνουν καλύτεροι στο μέλλον.

Χρειάζεται να θεσπισθούν διατάξεις, ώστε υποθέσεις ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας, που έχουν τελεστεί από πολιτικά πρόσωπα (:Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς και Διοικητές Δημόσιων Οργανισμών) και πρωτίστως υποθέσεις διαφθοράς, να μπορούν να ανακριθούν, να εισαχθούν στο δικαστήριο και εν τέλει να εκδικαστούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.
Μιλάμε για δίκες «εξπρές», στις οποίες αυτονόητο, όμως, είναι ότι δεν θα γίνεται καμία απολύτως «έκπτωση» των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου ή απόκλιση από τις αρχές της δίκαιης δίκης. 
 Έτσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία:
 1. Κακουργήματα και από δόλο τελούμενα πλημμελήματα, τα οποία διαπράττουν επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους οι παραπάνω πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, ανακρίνονται και εκδικάζονται κατά την ειδική αυτή διαδικασία. Πρόκειται κυρίως γιαπράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή παθητικής δωροδοκίας, αλλά βεβαίως και για άλλες πράξεις που τελούν τα άνω πρόσωπα εκμεταλλευόμενα και επωφελούμενα με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους.
   
 2. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάγονται σ’ αυτή τη διαδικασία οι υπουργοί και υφυπουργοί που τελούν εγκλήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθόσον γι’ αυτά δικάζονται από το Ειδικό Δικαστήριο του άρ. 86 του Συντάγματος και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 
   
 3. Δηλαδή πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει τα εγκλήματα των υπουργών και υφυπουργών που δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.  
 4. Προτείνεται η θέσπιση ειδικού καθεστώτος δίωξης και ανάκρισης: Η προκαταρκτική εξέταση θα διενεργείται προσωπικά από τον έχοντα πολυετή εμπειρία κατά βαθμό Εισαγγελέα Πρωτοδικών και θα διαρκεί μόνο 2 μήνες. Σε σύνθετες και πολύπλοκες υποθέσεις μπορεί να ορισθούν περισσότεροι ακόμη εισαγγελείς, οι οποίοι, όλοι, θα ασχολούνται αποκλειστικά με το χειρισμό τους, απαλλασσόμενοι όλων των άλλων καθηκόντων τους. Η ανάκριση περατώνεται μέσα σε προθεσμία 4 μηνών. Σε σύνθετες υποθέσεις μπορεί να ορισθούν και άλλοι ανακριτές που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την ανακριτική διαδικασία.
   
 5. Κατά την ανάκριση, οι ασχολούμενοι με αυτήν ανακριτές και εισαγγελείς έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο ή πληροφορία και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς για φορολογικό, τραπεζικό ή οποιοδήποτε άλλο απόρρητο. Ακόμη, ανακριτές και εισαγγελείς υποστηρίζονται στο έργο τους από αριθμό γραμματέων και πραγματογνωμόνων που κρίνουν αναγκαίο για την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας εντός του προβλεπόμενου γι’ αυτήν χρόνου.
   
 6. Ταχύτατος προσδιορισμός της υπόθεσης: Μετά την ανάκριση η υπόθεση εισάγεται απευθείας στο ακροατήριο προς εκδίκαση και προσδιορίζεται   μέσα σε 2 μήνες. Έτσι, σε χρονικό διάστημα λιγότερο του 1 έτους, από την καταγγελία ή την έναρξη της έρευνας, η υπόθεση θα έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου.
 7. Αναβολή στις υποθέσεις αυτές δεν επιτρέπεται.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο μόνο διακοπή.
   
 8. Εάν η υπόθεση σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας καταστεί ώριμη για ένα πολιτικό πρόσωπο, μπορεί να διαταχθεί ο χωρισμός της, ενώ η ανάκριση θα συνεχίζεται για τους συμμετόχους.
 Με το Σχέδιο Νόμου αυτό, ελπίζουμε ότι θα επέλθει η αναγκαία ταχύτητα στις σοβαρές αυτές υποθέσεις, ταχύτητα που αναμένει ο κόσμος, ο οποίος απαιτεί την πολύ γρήγορη διαλεύκανση τέτοιων πράξεων διαφθοράς, που τελούνται από τους ως άνω πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους.

Σχόλια