Υπουργείο Δικαιοσύνης: Πολιτειακός διάλογος

0

Η κυβέρνηση θα αναλάβει σύντομα πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή θεσμικού διαλόγου μεταξύ των τριών συντεταγμένων εξουσιών της ελληνικής πολιτείας (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική), με σκοπό την ανάληψη από κοινού της ευθύνης να αντιμετωπισθούν ζωτικής σημασίας οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά προβλήματα.

Ένα κρίσιμο μέρος του πολιτειακού διαλόγου θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Δικαιοσύνη θα συνεισφέρει στην βελτίωση των συνθηκών που αφορούν τις επενδύσεις, το επιχειρείν και την επιχειρηματικότητα, στην ταχεία εκδίκαση διαφορών που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων, την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στο καθεστώς των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και άλλα. Ο πολιτειακός διάλογος θα κορυφωθεί με τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Για την προετοιμασία του θεσμικού διαλόγου μεταξύ των τριών εξουσιών ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρης Καστανίδης αρχίζει σειρά συναντήσεων με την ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων, των Προϊσταμένων των Πολιτικών και των Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά και των αντίστοιχων Εισαγγελιών.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και κυρίως η υποβολή προτάσεων, προκειμένου να λυθούν σοβαρά θέματα τα οποία «μπλοκάρουν» το έργο της Δικαιοσύνης.
 
Πρόθεση είναι, αρχικά, να γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων νόμων για την επιτάχυνση της ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης.
Ενδεικτικά θα συζητηθούν ζητήματα όπως:
 • Το καθεστώς των αναβολών, ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής, η σύντμηση των προθεσμιών και η συρρίκνωση της ενδιάμεσης διαδικασίας, η αύξηση της αρμοδιότητας του μονομελούς πλημμελειοδικείου, καθώς και η πρόβλεψη ιδιαίτερων δικασίμων φορολογικών κακουργημάτων.
   
 • Ο αριθμός των υποθέσεων που οδηγήθηκαν σε διαδικασία πρότυπης ή πιλοτικής δίκης αλλά και ο αριθμός των δικαστηρίων που έχουν ιδρύσει φορολογικά τμήματα.
   
 • Η δυνατότητα εισαγωγής θεσμού διαιτησίας στις διοικητικές διαφορές (π.χ. στην εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), καθώς και η άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
   
 • οι στοχευμένες δράσεις για κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Πώς, δηλαδή, η Δικαιοσύνη, μέσα από την απλούστευση διαδικασιών, μπορεί να βοηθήσει το επιχειρείν στη χώρα μας και την πραγματοποίηση επενδύσεων.
 • Θα αναζητηθούν πρακτικές και καινοτόμες λύσεις στο πεδίο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.  
   
 • Θα αξιολογηθούν και προτάσεις που αφορούν σε ζητήματα εκδίκασης υποθέσεων αλλοδαπών.

   

 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική, τα όποια, όμως δεν χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης. Σημαντικές θα είναι προτάσεις για τεχνικές- πρακτικές λύσεις επί αναφυομένων ζητημάτων, την καλλίτερη οργάνωση των υπηρεσιών, των υπαλλήλων, τήρηση και επέκταση χρονικών ορίων ακροαματικής διαδικασίας, διακοπές συνεδριάσεων, εξάντληση του πινακίου των υποθέσεων κλπ.

Σχόλια