Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στη Πολωνία

0

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Πεταλωτής, εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στο Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Σοπότ της Πολωνίας, στις 19 Ιουλίου 2011. Τον κ. Πεταλωτή συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιάννης Ιωαννίδης.

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης είναι η προστασία των θυμάτων από εγκληματικές ενέργειες καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων.

Στο θέμα της προστασίας των θυμάτων από εγκληματικές ενέργειες, ο κ. Πεταλωτής επέμεινε στη συνέχιση των πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση πακέτου νομοθετικών μέσων για την προάσπιση των δικαιωμάτων προστασίας, στήριξης και πρόσβασης των θυμάτων στη Δικαιοσύνη. Σε αυτά τα πλαίσια, εξέφρασε την συμφωνία της χώρας στην προτεραιότητα της ολοκλήρωσης των εργασιών για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας και τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Επίσης, πρότεινε τη θέσπιση κανόνων δικαίου, στο πλαίσιο του προτεινόμενου νέου σχεδίου Οδικού Χάρτη για την προστασία των θυμάτων, με γνώμονα: την αρχή του σεβασμού της προστασίας της αξίας του ανθρώπου από την οποία απορρέει η αρχή της δίκαιης δίκης, την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου κάθε μέτρο, που λαμβάνεται στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης, να είναι κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και την αρχή της ισότητας των όπλων, δηλαδή οι επιμέρους ρυθμίσεις να παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη (κατηγορούμενο-θύμα) να ασκούν τα δικαιώματα τους με τέτοιο τρόπο ώστε ένα μέρος να μην μειονεκτεί ενώπιον του άλλου.

Στο ζήτημα του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων, ο Γιώργος Πεταλωτής, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις, αλλά και οι καταναλωτές, δεν επωφελούνται πλήρως των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, καθώς υπάρχει έλλειψη ενός νομικού εργαλείου, σε επίπεδο Ε.Ε., που να ρυθμίζει τυχόν διαφορές επί των συναλλαγών. Πρότεινε τη δημιουργία μιας ευέλικτης και – κατά το εφικτό – δεσμευτικής για τα Κράτη Μέλη, νομικής πράξης, που θα εμπεριέχει κοινές αρχές και συγχρόνως θα παρέχει ασφάλεια δικαίου στα συμβαλλόμενα μέρη, θα εξισορροπεί τα αντιτιθέμενα συμφέροντά τους και θα προστατεύει τα δικαιώματά των καταναλωτών, ως ασθενέστερων, οινονομικά, μερών. Πάντα βέβαια, με σεβασμό στις εθνικές έννομες τάξεις. Τέλος, ο Γιώργος Πεταλωτής, ζήτησε τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων – από κοινού με την ΕΕ – για την βελτίωση της απονομής της ποινικής Δικαιοσύνης.

 Επιπλέον, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Πεταλωτής, είχε στο περιθώριο του Συμβουλίου διμερείς επαφές με ομολόγους του από άλλες χώρες της Ε.Ε., όπου αντάλλαξαν απόψεις, τεχνογνωσία και “καλές πρακτικές” σε θέματα απονομής Δικαιοσύνης, αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής. 

Τέλος, ο Γιώργος Πεταλωτής δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου και ευχήθηκε αυτή την επιτυχία να ακολουθήσει μία ακόμα μεγαλύτερη, στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που θα αποτελέσει ισχυρό πρόκριμα για τη συνοχή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχόλια