Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συμβούλιο Υπουργών για την παιδική πορνογραφία

0

Τον Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα εκπροσωπήσει ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γιάννης Φ. Ιωαννίδης ο οποίος στο περιθώριο του Συμβουλίου θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Β. Σκουρή, τον Πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Marc Jaeger και μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης είναι και:

• Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου πώλησης, ο οποίος προσδοκάται ότι θα δώσει ώθηση στο διασυνοριακό εμπόριο και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

• Η πρόταση οδηγίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια ποινικών διαδικασιών και του δικαιώματος επικοινωνίας μετά τη σύλληψη.

• Η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Σχόλια