Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συμμετοχή του υφυπουργού στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης

0

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Πεταλωτής, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιάννη Ιωαννίδη, όπου εκπροσωπεί τη χώρα μας, συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Συμβούλιο Υπουργών, που χαρακτηρίζεται ως αρκετά σημαντικό, συζητούνται, μεταξύ άλλων
1. Πρόταση Οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας
2. Πρόταση Οδηγίας για την θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων.
3. To Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο.
4. Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πωλήσεων.
5. Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη.
6. Ίδρυση Χρηματοδοτικού Προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ιθαγένεια, καθώς και για την Δικαιοσύνη.
7. Διαμεσολάβηση και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
Τέλος, η Δανία, που αναλαμβάνει την Προεδρία για το επόμενο εξάμηνο, θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό της σε θέματα Δικαιοσύνης.