Υπουργείο Δικαιοσύνης: Υπουργική Διάσκεψη για το οργανωμένο έγκλημα

0

Διαφθορά, διακίνηση ναρκωτικών και οργανωμένο έγκλημα ήταν τα θέματα για τα οποία οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Νοτιανατολικής Ευρώπης συζήτησαν διεξοδικά στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 3ης ετήσιας Υπουργικής Διάσκεψης.
Στόχος της Διάσκεψης ήταν να γίνει μια συνολική επισκόπηση της υπάρχουσας συνεργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και τις Εισαγγελίες, καθώς και να αξιολογηθούν σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο η σημειωθείσα πρόοδος αλλά και οι προοπτικές βελτίωσης των κοινών προσπαθειών των κρατών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, αντικείμενο της Διάσκεψης αποτέλεσαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πρωτοβουλία της Σερβίας για το «Περιφερειακό Ένταλμα Σύλληψης» και η πρωτοβουλία της Σλοβενίας για την περιφερειακή προσχώρηση κρατών στη Σύμβαση του Λουγκάνο για τη δικαιοδοσία και εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γιάννης Φ. Ιωαννίδης ο οποίος στην παρέμβασή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προτεραιότητα που έχει για τη χώρα μας η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επιπλέον, ο κ. Ιωαννίδης τόνισε τη σημασία προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας των κρατών στο πλαίσιο της “Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης” (“Southeast European Cooperation Process” – SEECP) με σκοπό την ενδυνάμωση και εντατικοποίηση των σχέσεων στους τομείς δικαιοσύνης και καταπολέμησης παράνομων δραστηριοτήτων και την εδραίωση ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καλής γειτονίας και σταθερότητας.