Αποτελέσματα διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2018

0

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Τελικός Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2018.

Ακολουθεί ο σχετικός Πίνακας

 

Σχόλια