Αγωγή της Honeywell για τις οθόνες LCD

0

Η βιομηχανία Honeywell Intl. Inc. ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή εναντίον 34 εταιριών ηλεκτρονικών προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι παραβίαζουν την πνευματική της ιδιοκτησία πάνω σε πατέντα σχετικά με τις οθόνες υγρών κρυστάλλων LCD.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο του Ντελαγουέρ, οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν την πατέντα της Honeywell για την καλύτερη εμφάνιση της εικόνας στις εν λόγω οθόνες πάνω σε ηλεκτρονικά προϊόντα τους, όπως είναι τα lap top και τα κινητά τηλέφωνα. Με την αγωγή επδιώκεται αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη η εταιρία από την παραβίαση αυτή, χωρίς να διευκρινίζεται το ποσό που ζητείται, όπως και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων που θα απαγορεύουν στις εταιρίες να πωλούν αυτά τα προϊόντα με τις συγκεκριμένες οθόνες, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Honeywell.

Μεταξύ των εναγομένων εταιριών είναι η Apple, η Dell, η Fuji, η Sanyo, η Sony κ.ά.

Σχόλια