Απαραίτητο το ένταλμα για τον εντοπισμό θέσης κινητού τηλεφώνου

0

Οι δικαστικοί λειτουργοί στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να απαιτούν την έκδοση εντάλματος προκειμένου οι αρχές να εξετάζουν τα αρχεία θέσεων πολίτη μέσω του κινητού του τηλεφώνου, σύμφωνα με σχετική απόφαση. Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι η έκδοση εντάλματος δεν επιβάλλεται αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε δικαστή που κρίνει κατά περίπτωση.
Στην υπό κρίση περίπτωση, η αμερικανική κυβέρνηση αναζητούσε τρόπο να εξαναγκάσει εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να αποκαλύψει τις θέσεις συνδρομητή της, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός συγκεκριμένων κλήσεων. Σύμφωνα μάλιστα με τον ανακριτή, τα σχετικά αρχεία ήταν απαραίτητα στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας επί υπόθεσης ναρκωτικών.
Ο δικαστής της έδρας απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης ορίζοντας ότι απαιτείται η έκδοση σχετικού εντάλματος.
Τη σχετική απόφαση επικρότησαν αμερικανικές ενώσεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μεγάλη νίκη των πολιτών που αξιώνουν τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς τους.

Σχόλια