ΔΕΕ: Νόμιμη η επιβολή φόρου σε εταιρείες εκτυπωτών και υπολογιστών προς απόδοση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης μπορούν να επιβάλλουν φόρους στις εταιρείες υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων, προς απόδοση δικαιωμάτων σε δικαιούχους πνευματικής ιδιοκτησίας για τυχόν παράνομα αντίγραφα τα οποία αποκτούν οι καταναλωτές, κάνοντας χρήση των προϊόντων τους.

Την υπόθεση έφερε στο προσκήνιο η γερμανική εταιρεία, διαχειρίστρια πνευματικών δικαιωμάτων, VG Wort, όταν ζήτησε από περιφερειακό, γερμανικό δικαστήριο να διατάξει τις εταιρείες Canon, Epson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Kyocera και Xerox να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των προϊόντων τους και τις συνολικές ετήσιες πωλήσεις καθώς και να καταβάλουν ένα ορισμένο ποσό ανά πωληθέν τεμάχιο, ως αποζημίωση των δικαιούχων των σχετικών δικαιωμάτων, τα συμφέροντα των οποίων τυχόν επλήγησαν από τη χρήση των μηχανημάτων τους.

Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της VG Wort, τα οποία όμως απορρίφθηκαν στο δεύτερο βαθμό δικαιοσύνης και τελικώς παραπέμφθηκαν στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Γερμανίας και από εκεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο οποίο υποβλήθηκαν προδικαστικά ερωτήματα, προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι η αρχή της δίκαιης αποζημίωσης των πνευματικών δημιουργών διέπει το σύνολο του δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ωστόσο πρέπει να υπάρχει στάθμιση συμφερόντων και να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση εάν εμποδίζεται το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική απόφαση του ΔΕΕ, εναπόκειται στο κράτος-μέλος να επιβάλει ειδικό φόρο στους κατασκευαστές φωτοτυπικού και εκτυπωτικού εξοπλισμού προκειμένου ν’ αποδίδονται αποζημιώσεις στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων για πιθανή παράνομη αναπαραγωγή, φόρο τον οποίο οι κατασκευαστές δικαιούνται να μετακυλύουν στους καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι στην Ελλάδα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, επιβάλλεται ήδη τέτοιος ειδικός φόρος στους εισαγωγείς του σχετικού τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της τελικής τιμής του προϊόντος.

 

Σχόλια