Ε.Ε: Σχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις

0

Σχέδιο οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του οράματός της για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την πλήρη ψηφιοποίηση της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων (“end-to-end e-procurement”).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) στην Ευρώπη – μία από τις προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου- και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα κράτη-μέλη της Ένωσης πρόκειται να εξοικονομήσουν έως και 2.300 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με το οποίο αναμένεται να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διάφορων εθνικών συστημάτων και να εξαλείφθεί η νομική αβεβαιότητα, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σύμφωνα με τον ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Michel Barnier, «Ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων των κρατών-μελών της Ένωσης αποτελεί άμεση προτεραιότητα».

 

Σχόλια