Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Η Google δεν υποχρεούται να σβήνει τα αποτελέσματα αναζήτησης

0

Σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (European Court of Justice), η Google και οι άλλες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, δεν υποχρεούνται να σβήνουν προσωπικά δεδομένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, ακόμα και αν αυτά ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς συνέπειες.
Η ως άνω γνωμοδότηση δημοσιεύτηκε στα πλαίσια υπόθεσης Ισπανού πολίτη που ζητούσε αφαίρεση από τα αποτελέσματα αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό δεδομένων, τα οποία θεωρούσε ότι έβλαπταν την υπόληψή του. Το ΕυρωπαΙκό Δικαστήριο επιλήφθηκε της υπόθεσης, μετά από σχετικό αίτημα της Google και ο Εισαγγελέας της ΕΕ, αφού εξέτασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (EU data protection law) έκρινε ότι δεν συντρέχει καμία σχετική ευθύνη της δημοφιλούς εταιρείας.
Σύμφωνα με το κείμενο της γνωμοδότησης [Link] «οι πάροχοι διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης δε φέρουν ευθύνη για δεδομένα και πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστό από τρίτους, καθώς καταχωρούνται και ταξινομούνται αυτόματα και η εμφάνιση αποτελεσμάτων γίνεται με επίσης αυτοματοποιημένη διαδικασία επιλογής βάσει των προτιμήσεων και των αιτημάτων του χρήστη ο οποίος πραγματοποιεί την αναζήτηση. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να λογίζεται ότι οι μηχανές αναζήτησης ασκούν ουσιαστικό έλεγχο επί των πληροφοριών και επί του τρόπου με τον οποίο αυτές καθίστανται προσιτές στο κοινό».

Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η τελική απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ληφθεί σε εναρμόνιση με την εισαγγελική γνωμοδότηση, μέχρι το τέλος του έτους.

Σχόλια