Γαλλία: Αρχειοφύλακες υπέρ της συλλογής προσωπικών δεδομένων

0

Τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου προάσπισης των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας συναντούν τις πιέσεις ισχυρών τεχνολογικών κι επιχειρηματικών κύκλων της Silicon Valley και των Βρυξελλών, κάνει την εμφάνισή του ένας ακόμη απρόσμενος υπέρμαχος της συλλογής και διατήρησης στοιχείων στον παγκόσμιο ιστό. Πρόκειται για μια ομάδα γάλλων αρχειοφυλάκων, ανθρώπων που καταγράφουν κατ’ επάγγελμα τις κινήσεις της κοινωνίας, συλλέγοντας και ταξινομώντας έγγραφα από κάθε είδους πηγή, ιδρύματα, δημαρχεία, μουσεία κλπ.

Σημείο τριβής είναι το λεγόμενο «δικαίωμα στη λήθη» (“right to be forgotten”), την προστασία του οποίου σκοπεύει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ρυθμίσεων που θα επιτρέπουν στους χρήστες να «σβήνουν» από τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης αναφορές στο άτομό τους ή φωτογραφίες από τα κοινωνικά δίκτυα που θεωρούν ότι τους προσβάλλουν. Σύμφωνα με τους αρχειοφύλακες όμως κάτι τέτοιο καταστρατηγεί το συλλογικό δικαίωμα της κοινωνίας να διατηρεί στοιχεία για κάτι που ένας ιδιώτης επιθυμεί να ξεχάσει. Επιπλέον, όπως τονίζουν οι αρχειοφύλακες, τα προωθούμενα μέτρα θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση μεγάλου όγκου δημοσίων εγγράφων, από πιστοποιητικά γεννήσεων και ληξιαρχικές πράξεις θανάτου μέχρι τα αποδεικτικά μεσιτικών και άλλων συναλλαγών.

Παρότι οι πρόσφατοι προβληματισμοί σχετικά με την διαδικτυακή παρακολούθηση μοιάζουν να ωθούν τις εξελίξεις προς τη θεσμοθέτηση διαδικασιών διασφάλισης του απορρήτου, οι Γάλλοι αρχειοφύλακες αντλούν στήριξη από την ακαδημαϊκή κοινότητα και προτάσσουν το επιχείρημα ότι σε κάθε περίπτωση, είναι ανόητο να απαιτηθεί από εταιρείες όπως το Facebook και η Google, οι οποίες συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων καθημερινά, να υιοθετήσουν αυστηρά προστατευτικά πλαίσια.

Σχόλια