Η V e r i z o n διεκδικεί την απόρριψη των ισχυρισμών V o n a g e ενώπιον του Εφετείου

0

Η εταιρία τηλεπικοινωνιών V e r i z o n ζήτησε από αμερικάνικο Εφετείο να απορρίψει τον ισχυρισμό της ανταγωνιστικής εταιρίας V o n a g e ότι μια πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αιτιολογεί την ανατροπή της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που την υποχρεώνει να καταβάλλει στην V e r i z o n αποζημίωση 58 εκατομμυρίων δολαρίων για την προσβολή ορισμένων τίτλων ευρεσιτεχνίας.

Η V e r i z o n παράλληλα ζήτησε από το Δικαστήριο να επιβεβαιώσει την επιβολή της απαγόρευσης της χρήσης της επίμαχης τεχνολογία της από την V o n a g e, απόφαση που μπορεί να θέσει την V o n a g e εκτός της αγοράς των τηλεπικοινωνιών.

Η V o n a g e έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στο Εφετείο. Η θετική για την V o n a g e απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου εκδόθηκε ένα μήνα μετά την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.

Σχόλια